Sådan omtræner du tillært men farlig og aggressiv stejleadfærd

Er adfærden vi har indlært, bevidst eller ubevidst, enten uønsket, problematisk eller måske direkte farlig, så må vi gang med omtræning.

Jeg har fået en spørgsmål fra en bekymret hesteejer, der har en pony med en indlært stejleadfærd. Adfærden har også udviklet sig til at blive aggressiv og det er nu med livet som indsats at hente ponyen i boksen og på folden.

I mit svar til hesteejeren, kan du læse om forskellige årsager til at hesten/ponyer udviser farlig og aggressiv stejle adfærd.

Jeg kommer også ind på de 4 grundlæggende elementer for succesfuld omtræning af en indlært adfærd. Her forklarer jeg min opfattelse af forskellen på om jeg ”aflærer” en adfærd eller om jeg ”omtræner” en adfærd og hvorfor det er, for mig, er vigtigt at skelne. Jeg forklarer også begreberne Extinction burst og rebound behavior, da det er noget vi tit oplever i forbindelse med omtræning af indlært adfærd.

Vi begår alle fejl, det tror jeg ikke der er nogen der kan undgå – hverken helt almindelige hestefolk eller professionelle trænere og undervisere. Og når vi er bevidste om de typiske faldgruber for fejl der er, så kan vi minimere fejlene og hurtigere justerer, så vi kommer tilbage på sporet. Jeg kommer her med de 7 typiske fejl, jeg ser mange begå og hvad vi kan gøre for at undgå dem.

Til sidst giver jeg mit bud på, hvad der skal til for at omtræne adfærden.

Vær bevidst om hvilket signal du bruger når du lærer din pony at stejle, så andre kan håndterer den.

Når du skal omtræne tillært stejleadfærd, er det nyttigt at vide hvilket signal der blev brugt, ved indlæring af stejleadfærden.

Spørgsmål fra en bekymret hesteejer

Jeg har denne super søde 1 er pony på 15 år, hun er verdens sødeste når man først har hende i hænder, men vores problem ligger i at hun kan være meget aggressiv over for os, når vi skal have hende ud af boksen eller hente hende på fold, vi købte hende billigt da de tidligere ejer var blevet bange for hende, de har dog rost denne adfærd med godbidder, jeg kan sagtens osse forstå, de er blevet bange for hende. Det er så voldsomt at det bliver livsfarligt at håndtere hende i boksen hun ligger øre og rejser sig og slår ud med forbenene, efter os. vi har haft hende undersøgt i hoved og r** men hun fejler intet, er der noget vi kan gøre for at afhjælpe adfærden. Vi har prøvet med foder der bliver det være af.

Mit svar til en bekymret hesteejer

Kære bekymrede hesteejer

Hvor er jeg glad for at du rækker ud efter hjælp og er opmærksom på, at det både kan skyldes fysisk smerte, stress som følge af utryghed eller det kan være en tillært adfærd som den tidligere har fået ros for. Derfor synes jeg det er rigtig dejligt, at I fået jeres pony tjekket igennem, så I er helt sikre på det ikke er fysisk.

Jeg er også glad for at læse, at I har haft fokus på at afhjælpe adfærden med positiv forstærkning (foder belønning). For uanset hvad årsagen til adfærden er, så er det blandt andet ved hjælp af positiv/negativ forstærkning og eventuel negativ straf at den skal omtrænes.

Hvorfor har det, I allerede har trænet med den, ikke virket?

Det kan der være 3 årsager til:

 1. Frustration
  Enten har træningen ikke adresseret hele årsagen til adfærden og dermed ikke været helt tydelig for jeres pony. Det er jeres pony blevet mere forvirret af, og den har forsøgt om en eskalering af adfærden, kunne løse det for den.

 2. En tillært øvelse (tillært adfærd)
  Eller også er det er en ren tillært adfærd, altså noget jeres pony gør, fordi nogen på et tidspunkt har trænet et signal til at betyde ”Stejl” – og den har haft succes med det, og derfor bliver den ved med at udvise adfærden, og når den ikke bliver belønnet, så eskalerer den adfærden for at se om det giver en belønning.

 3. Stress som følge af utryghed
  Eller jeres pony er utryg/bange i situationen og derfor for stresset til, at den er klar til at modtage læring. En stresset hest vil udvise mere af den adfærd, den tidligere har haft succes med, derfor er situationen blevet værre for jer.

Ud fra det du skriver om, at det kun er i bestemte situationer den udviser adfærden og at den ellers er verdens sødeste, så kunne det tyde på, at det er en tillært adfærd. Altså en adfærd nogen (tidligere ejer) på et tidspunkt har trænet den til at udvise. Derfor er mit bud, at det er punkt 2, der er årsagen til at jeres forsøg på at afhjælpe adfærden i stedet for har ført til en eskalation af adfærden.

Og derfor vil mit svar tage udgangspunkt i omtræning af en tillært adfærd.

4 grundlæggende elementer for succesfuld omtræning af indlært adfærd

En pony på sikker afstand bag et højt hegn.

Når vi omtræner farlig stejleadfærd, kommer sikkerheden forud for alt andet. Træn eventuelt med et højt hegn mellem hesten og træneren.

For at kunne lægge en effektiv træningsplan for omtræning af en tillært adfærd, så er det vigtigt at have det rette mindset til træningen. Det er også vigtigt at vide, at det i starten af træningen, kan virke som om at det du gør, kun forværrer situation – men det er helt naturligt og der findes et fagudtryk for det.

Lad mig forklare.

Det er helt med vilje at jeg bruger udtrykket ”omtræne” og ikke ”aflære”. For mig ligger der to forskellige mindset tilgange til træningen, men forskellen har stor betydning, både for hesten/ponyen og for hvor hurtig vi opnår succes.

#1: Aflære en given adfærd

Når jeg aflærer en given adfærd, så er mit mindset ”at adfærden skal ophøre”. Her siger jeg ”Nej – det må du ikke gøre mere” til hesten/ponyen. Jeg giver altså ikke hesten/ponyen en alternativ adfærd, og det kan i nogle situationer give frustration og stress hos hesten/ponyen, som så vil ”finde på” en anden adfærd. Her lægger jeg altså ansvaret for ”hvad må jeg så” over på hesten/ponyen. Den vil stadig have behov for at udvise en adfærd, jeg har ”bare” fået aflært den gamle adfærd, men ikke givet den et alternativ.

#2: Omtræne en given adfærd

Når jeg omtræner en given adfærd, så er mit mindset at erstatte én adfærd med en anden adfærd. Her siger jeg ”Nej – det her må du ikke gøre mere, i stedet for må du gøre det her”. Her giver jeg hesten/ponyen et alternativ til en anden adfærd jeg gerne vil have. Det giver ro og tryghed hos hesten/ponyen, fordi jeg har tager ansvar for ”hvad må jeg så”. Med dette mindset har jeg erstattet (omtrænet) fra én adfærd til en anden adfærd, uden at gå på kompromis med hestens/ponyens motivation for at udvise en adfærd.

En alternativ adfærd kan, for eksempel i forbindelse med strigling, være ”at stå stille” som alternativ til ”at bevæge sig rundt i tovet/tovene”. I dette setup er jeg altid opmærksom på at en bundet hest, ikke har de samme muligheder for at udvise adfærd som en ikke-bundet hest. Hvis den bevæger sig rundt som følge af utryghed, så er det vigtigt at adressere utrygheden først og dernæst indlære ”at stå stille”.

Et alternativ til stejleadfærd er for eksempel at have alle 4 ben i jorden.

#3: Extinction burst

Når vi omtræner en tillært adfærd og især en adfærd, der er dybt forankret gennem lang tids udvisning af adfærden, kan vi komme i den situation, der på fagsprog hedder et ”Extinction burst”.
Extinction betyder udryddelse/uddød. Det er det vi gør, når vi omtræner en adfærd – eller sagt på en anden måde, det er det vi gerne vil opnå, er at én adfærd uddør og erstattes med anden adfærd.
Burst betyder udbrud/opblussen/eskalation. Hvis en hest/pony tidligere har haft succes med en given adfærd og pludselig oplever ikke at opnå succes, så er sandsynligheden for at den eskalerer adfærden stor, det vil sige at den udviser endnu mere af den adfærd vi er i gang med at omtræne. Ved at være vedholden i træningen, vil denne eskalation af adfærden aftage igen. og til sidst vil adfærden uddød.

#4 Rebound behavior

Med tiden kan vi opleve det, der på fagsprog hedder ”rebound behavior” – tilbagevenden af adfærd eller returnering af adfærd.

Når en given adfærd er indlært, så ligger den forankret i hestens neurobaner, det vil sige at hesten reagerer mere instinktivt på signalet i forhold til først at skulle tage signalet ind, bearbejde det i hjernen og omsætte det til en handling.

Jo flere gange en hest/pony har øvet sig i en given adfærd, des mere forankret bliver adfærden i nervesystemet/neurobanerne.

Selv om vi med succes omtræner en adfærd, så kan vi over tid, godt se adfærden igen.

Det kaldes ”rebound behavior”.

Når det opstår, er det vigtigt at repetere indlæring af den nye adfærd igen. Og jo mere vedholden vi er med det, des længere og længere tid går der i mellem hvert rebound behavior og til sidst kan vi opfatte den gamle adfærd som omtrænet.

7 fejl mange begår og som er årsagen til manglende succes med omtræning af gammel adfærd og hvad du kan gøre for at undgå dem

For at opnå succes med sin træning, uanset om det er indlæring af nye adfærd eller omtræning af gammel adfærd, så er det altid godt at lægge en god strategi og plan for træningen.

Vi begår alle fejl og nogle gange opdager vi også nye ting undervejs, så vi skal tilbage og justere vores strategi og plan. Det er helt naturligt, også for professionelle trænere.

Kun ved at opdage og erkende, at vi har lavet en fejl, kan vi rette op på det og få succes med træningen.

Når vi ikke har succes med omtræning af en gammel tidligere indlært adfærd, så skyldes det vi begår en eller flere af følgende fejl

 1. Upræcis timing både ved aflæring af den gamle adfærd og indlæring af den nye adfærd.
  Hvis vores timing er upræcis, så får vi enten ikke forstærket den adfærd vi ønsker og i værste fald får vi forstærket en anden adfærd, som vi så skal til at aflære igen.
  Derfor er det vigtigt at vi er præcise i vores timing.

 2. Vi mangler konsekvens i hvilken adfærd vi ønsker i stedet for.
  Hvis vi er uklare i spyttet med hvilken adfærd vi ønsker, så er det uklart og svært for hesten/ponyen at finde ud af det.
  Hvis den alternative adfærd til ”at stejle” er at ”stå på alle 4 ben”, så må vi ikke nogle gange forstærke at den
  a. kun står på 3 ben
  b. eller kommer imod os (bevæger sig)
  c. eller vender rundt
  d. eller… andet den nu kan finde på
  Så vær konsekvent med hvad du ønsker hesten/ponyen skal.

 3. Vi mangler vedholdenhed i træningen.
  Omtræning af en gammel adfærd kan tage lang tid, især hvis hesten/ponyen har øvet sig i adfærden i lang tid og er blevet forstærket/rost for den. Her er tålmodighed, tålmodighed og tålmodighed en vigtig parameter.
   
 4. Vi giver op, fordi vi rammer ind i en extinction burst og fejlagtig tror, at det vi gør, ikke virker.
  Denne er nok den mest almindelig fejl. Et extinction burst, som er en eskalering af en adfærd, vi ønsker at få til at gå væk, nemt kan virke demotiverende, nedslående og som om vi har fejlet. Især når det handler om farlig adfærd som stejl, aggressivitet og trusler om bid/spark. Men lige netop i denne situation er det vigtigt at vi er vedholdende, konsekvente og præcise i vores timing.

 5. Andre, der også håndterer hesten, men ikke en del af træningen, kan være med at vedligeholde den gamle adfærd.
  Denne fejl er en af kilderne til den største forvirring hos enhver hest/pony. Når vi generelt træner heste, så er det vigtigt at de samme regler altid gælder. Og især ved omtræning af en adfærd, er det alt afgørende at ingen, hverken dem der direkte træner med hesten eller dem der ”bare” er i dens miljø, kommer til at forstærke adfærden. Så fortæl alle der kommer i nærheden af jeres pony, hvilke nye regler der gælder. Hvad de skal gøre hvis den lægger an til stejl.
   
 6. Vi får ikke justeret den valgte strategi og plan undervejs.
  Det er vigtigt en gang i mellem lige at kigge på den valgte strategi og plan og se om der eventuelt skal justeres på noget. Det er meget normalt at den første strategi og plan for træningen ikke kan tage højde for alle de udfald, der kan komme af træningen. Derfor er det vigtigt at vi er åbne for justeringer og tilpasninger, så vi får indarbejdet den nye situation i træningen og dermed øger vores sandsynlighed for succes.

 7. Den gamle adfærd er selvforstærkende, så uanset hvad vi gør (ignorerer eller ej), så bliver hesten forstærket for adfærden.
  Det kan være rigtig svært at bestemme om en given adfærd er selvforstærkende – altså hvor hesten/ponyen ”roser sig selv” eller opnår succes ved at udføre adfærden. Det er ene og alene hestens/ponyens opfattelse af situationen, der afgør om den føler sig forstærket/rost.
  Et eksempel på selvforstærkende adfærd er stereotyp adfærd, hvor adfærden er blevet et helle for hesten/ponyen, noget den gør for at berolige sig selv eller måske lige frem oplever en slags rus ved. Og hvem vil ikke gerne berolige sig selv i en tryg situation.
  I det her tilfælde er det vigtigt at vi fokuserer på den adfærd vi gerne vil have i stedet for – altså holder fast i vores mindset om at vi ønsker at erstatte én adfærd med en anden adfærd.
  Stereotyp adfærd er en særlig form for adfærd, der i langt de fleste tilfælde er udløst af et vedvarende og højt stressniveau. For nogle heste kan vi gøre meget og mindske forekomsterne af dens stereotype adfærd, men helt fjerne den er svær og hos nogle heste lykkedes det aldrig.

Sådan omtræner du en indlært, men farlig og aggressiv stejleadfærd adfærd

En pige der trygt og sikkert kan hente sin pony på folden.

Undgå tillært stejleadfærd i forbindelse med håndtering i boksen eller på folden. Det skal være trygt og sikkert for alle at hente sin pony i boksen eller på folden.

Stejleadfærd er en farlig og svær adfærd at omtræne, og det kræver et sikkert setup, så ingen kommer til skade. Da jeg ikke kender jeres fysiske rammer og muligheder, er det ikke muligt for mig at komme med præcise anvisninger på hvordan I forebygger, at ponyen kommer til at skade jer. Men jeg anbefaler klart at I træner bag en afspærring for eksempel en låg, et hegn eller andet, der kan skærme jer fra ponyen. Og jeg anbefaler også at børn enten ikke er med, og i givet fald så med ekstra sikkerhedsforanstaltninger og aldrig alene.

For at kunne lægge den mest effektiv træningsplan, så er det vigtigt at vide, eller i hvert fald have en god fagligt funderet idé om, hvad der præcis udløser adfærden.

Derfor skal I som det allerførste have fundet ud af hvilket signal, der udløser adfærden.

Har I mulighed for at kontakte den/de tidligere ejere, kan det være et godt sted at starte. Spørg dem om adfærden, hvordan den indlært og hvilket signal der oprindeligt er indlært til at udløste adfærden. Få så mange detaljer som muligt, de er vigtige for lægge en effektiv træningsplan.

Det er vigtigt at betragte ”signal” som noget der kan mere bredt end ”bare” et håndtegn, en enkelt lyd eller lignende. Mit bud er, at signalet er blevet mere komplekst med tiden – det er blevet ”et signal i en given kontekst”. Jeg tænker at det er blevet sådan, fordi lige netop i de to situationer du beskriver ”hent i boks” og ”hent på fold”, er situationer, hvor vi alle er meget tilbøjelige til at give en kiks/gulerod eller en anden lækker haps – altså en foderforstærkning. Derfor er det sandsynligt at adfærden er blevet vedligeholdt i disse situationer og at jeres pony derfor opfatter den kontekst som signal til at udføre adfærden.

Hvis I ikke ved præcis hvad der udløser adfærden, så skal I igang med at eksperimentere og analysere.

Husk at alt skal foregå med størst mulighed sikkerhed for alle parter, både mennesker og pony.

Eksperimentér på forskelligvis om en eller flere personer forsigtig kan nærme sig ponyen i boksen, uden at den udviser adfærden. Vi ved i dag at det at nærme sig en hest/pony i en bue, er en høflig måde at sig ”hej” på, derfor er det en god idé at I går i en bue og gerne lidt med siden til. På hestesprog er det uhøfligt at komme direkte med fronten hen mod hesten. Så vis den, at I er høflige.

Undersøg hvor tæt i kan gå på boksen, uden at den udviser adfærden.

Undersøg om det at I har grime og/eller træktov i hånden, er med til at udløse adfærden.

Undersøg om det eventuelt har betydning hvis I har noget uventet med hen til boksen. Det er vigtigt at det uventet ikke er noget jeres pony er utryg ved. Det skal være uventet som i ”hov, hvorfor har I den med, det plejer vi ikke at gøre i denne situation”.

Ud fra de betragtninger i gør jer med det, kan I forsøge at lave et helt nyt setup i forbindelse med, at den skal hentes i boksen (eller folden). Gør noget diametralt modsat af hvad der udløser adfærden. Måske kan noget bestemt tøj eller hvis I har en bestemt genstand i hånden, være med til at ”lave om” på situationen, så jeres pony ikke opfatter det som den situation eller kontekst, hvor den skal stejle.

Det kan være I en periode skal gå med siden til hen mod til boksen.

Hvis ponyen lægger an til at stejle, så stop og eventuel træk jer tilbage – altså fjern jer fra boksen igen. Hvis adfærden er tillært og den tidligere har fået foderbelønninger, og ponyen forventer at få foderbelønning, når den udviser adfærden, kan vi mindske sandsynligheden for adfærden, ved at fjerne det den gerne vil have.

Dette kaldes negativ straf og helt kort betyder det, at man fjerner noget hesten gerne vil have, som straf for den adfærd den udviser. Da vi her har med straf at gøre, er det vigtigt at det hurtigt følges op af en positiv forstærkning, når den ikke længere stejler, men står med alle 4 ben i jorden.

Så taktikken her er

 • Find en måde at nærme jer ponyen på, som mindsker sandsynligheden for at den stejler.
 • Ved det mindste tegn på den vil stejle, går I væk igen.
 • Lige så snart den igen står med alle 4 ben i jorden, nærmer I jer ponyen igen.
 • Sådan bliver I ved indtil I kan komme tæt på uden den stejler.

Det er her I sikkert vil opleve det der hedder extinction burst, det vil sige at jeres pony vil eskalere adfærden, når den ikke længere belønnes for den.

Hav tålmodig, tålmodighed og tålmodig. Vær konsekvente og meget firkantede med at den skal stå med alle 4 ben i jorden, før I kommer hen til den igen.

Sørg for at være præcise i jeres timing, i hvornår I går væk (negativ straf) OG hvornår I nærmer jer igen (positiv forstærkning).

Informer alle om hvordan man skal gøre, hvis ponyen lægger an til at stejle – alle skal gå væk fra, alle skal vise den at den adfærd ikke kan bruges til noget.

Juster undervejs hvis I gør nye opdagelser, så I hele tiden sørger for at jeres træningsplan er effektiv.

Der ligger et stort arbejde i at finde ud af præcis hvad der udløser adfærden, og her kan kendskab til hestens dæmpende signaler være til stor hjælp. De dæmpende signaler spiller ligeledes en stor rolle i selv omtræningen af adfærden, fordi kendskabet til dem, vil hjælpe jer med at blive meget mere præcis i jeres timing.

Jeg har i et andet svar i min brevkasse ”Derfor udvikler nogle heste aggressive adfærd og hvordan du kan bruges hestens kommunikationstrappe til at fjerne årsagen” skrevet et afsnit om hestens sprog og kommunikationstrappe, som I måske kan finde inspiration i, hvis I ikke allerede ved en masse om det.

Succesfuld omtræning af indlært adfærd kræver dedikation, tålmodighed og viden

Min anbefaling er at denne adfærd er så dominerende i to vitale situationer, at I i en periode udelukkende skal koncentrere jer om at omtræne denne adfærd. Brug al jeres ponytid på denne træning. For at opnå succes med træningen er det alt afgørende, at ponyen ikke længere oplever succes med adfærden.

Jeg ved det er tidskrævende, men adfærden er så farlig, at jeg anbefaler, at I sætter alle sejl ind på at omtræne den.

Vær tålmodige, konsekvente og vedholdne for det er en lang proces og det lyder som om jeres pony har øvet sig i adfærden i mange år, da den også udviste den hos tidligere ejer og måske før det.

Læg en fagligt funderet træningsplan, der tager højde for og har indarbejdet viden om hestens dæmpende signaler, og præcis og korrekt brug af læringsteorien. Det gælder for al omtræning af adfærd, at præcis timing, præcise signaler og stor bevidsthed hos træneren i brugen af positiv/negativ forstærkning/straf er afgørende for at opnå succes med træningen.

Om jeres pony opfatter noget som en forstærkning eller straf er i sidste ende jeres ponys opfattelse af situationen. Det er her det er vigtigt, at kunne aflæse om den træning vi laver, rent faktisk er det vi har til hensigt og tror vi gør.

Da jeg ikke kender dig og din pony, og da jeg ikke har set situationen selv, vil der helt sikkert være nuancer jeg ikke har med her. Derfor er min anbefaling til dig, at du skal tage fat i en dygtig træner/underviser, der ved noget om især dæmpende signaler, hestens sprog og kommunikationstrappe, adfærd og læringsteori med afsæt i forskningsbaseret viden. En som kan hjælpe dig med at sammensætte den helt rigtige træningsplan, så det igen kan blive trygt at hente din pony i boksen eller folden igen. En der hepper og motiverer dig, også når det bliver svært.

Rigtig god træning og de bedst hilsner,
Diana Roed

Eksamineret BBH Basisinstruktør med en overbygning til BBH Træner

Med min video feedback kan du få konkret hjælp til at komme i gang med træningen - du kan læse mere om hvordan det foregår og booke det her.

Bor du på Fyn, vil jeg gerne invitere dig til en uforpligtende snak, hvor vi sammen finder ud af, om jeg er den rette til at hjælpe dig. Du kan booke i min kalender her. Bor du et andet sted, findes der mange rigtig gode undervisere og trænere med samme baggrund som mig i listen her.


Flere spørgsmål om samme emne

Alle heste, uanset race, er både stærkere, hurtigere, mere eksplosive og så videre end os mennesker. Vores problemer opstår når/hvis vores hest finder ud af den både er større, stærke, hurtige og så videre end os. Og hvis den opnår succes med at bruge adfærden til at skride ”når det passer den”, så kommer vi til kort og bliver den lille.
Og hvad pokker stiller man så op?
Og er der noget at gøre?
Ja, det er der.

Læs mere...

En bekymret ponymor søger hjælp til omtræning af en overfrisk og kæk springpony med konfliktadfærd, som hun skriver “… men når han kommer til ridehus eller et stævner, er det med høj haleføring, max gas og hop og kasten med hovedet. “. Det er utrygt og farligt for hendes datter og jeg kommer her med de 3 typiske årsager til adfærden og svar på hvad der skal til for at ændre det til en tryg situation.

Læs mere...

Aggressiv adfærd er farlig adfærd… uanset årsagen. Og efter min mening er det noget alle hestemenneske skal tage alvorligt, finde årsagen til og lægge en god træningsplan, for at hjælpe hesten af med den aggressive adfærd. Derfor blev jeg rigtig glad da en ponymor forleden skrev til i brevkassen,  og spurgte om hjælp til at ændre

Læs mere...


Da jeg pt. ikke har den tid jeg ønsker til at kunne give et grundigt svar, 

så har jeg midlertidigt lukket for nye spørgsmål.


Jeg planlægger med at åbne igen i slutningen af 2022.

Spørg Ridelæreren og få et fagligt svar

Få et konkret og direkte brugbart svar, på dit problem eller noget du gerne vil i gang med - så du kan blive dygtigere!


Er der noget det stopper dig i din træning? Hvad vil du gerne kunne?

Har din hest en adfærd du gerne vil ændre? 


Det er gratis at få svar - jeg skal kun bruge din e-mailadresse, så jeg kan sende mit svar til dig.

Jeg er hverken uddannet dyrlæge, smed eller agronom, derfor hverken kan eller vil jeg stille diagnoser eller lægge foderplaner. I sådanne tilfælde henviser jeg altid til rette fagfolk.